Qualification.vn

Nơi tạo các website lưu trữ vĩnh viễn với tên miền YourName.qualification.vn không cần gia hạn hằng năm như các tên miền thông thường

Chỉ dành cho những người có Tentuoi.com

Đăng Ký Tại Publisher.vn

Một dự án được ươm mầm tại QuocKhi.com


Nếu bạn có tentuoi.comYourName.tentuoi.com thì bạn sẽ được tạo một website lưu trữ vĩnh viễn với tên miền YourName.qualification.vn không cần gia hạn như các tên miền thông thường. 

Vui lòng đăng ký tạo website này và xem những loại tên miền ấn phẩm khác tại Publisher.vn